טיפול שורש

שיני החיות נתונות לשחיקה וסדיקה בעקבות משחק, לעיסה או תאונות. כשכותרת השן ניזוקה, המוך נחשף לזיהום חיידקי והתוצאה היא דלקת שגורמת למות המוך ומתפשטת לעצם הסובבת את השן.  לא כל שן מועמדת לטיפול שורש בעיקר אותן שיניים להן השפעה על יציבות הלסת כניבים ושיניים טוחנות ספציפיות. במסגרת הבדיקה הגופנית ולבפרט לאחר צילום השן יוחלט האם לבצע טיפול שורש או עקירת שן.

דילוג לתוכן