ניתוח שברים פשוטים ומורכבים במגוון הטכניקות המודרניות